O nás

Řešíte složitý inženýrský problém? Chcete zajistit školení ohledně problematiky mostů? Naši produktový inženýři a experti jsou vám k dispozici.

NAŠI PRODUKTOVÍ INŽENÝŘI

Pavel Kaláb

Ing. a Ph.D., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

Autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Mosty a inženýrské konstrukce  

13 let praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti Stráský Hustý a partneři, s.r.o.

7 let zkušeností v Midas Civil

Specializace: 

 • Spřažené konstrukce
 • Lávky pro pěší
 • Visuté konstrukce

Lukáš Juříček

Ing., - VUT FAST – obor Konstrukce a dopravní stavby, 

Ing., - VŠB-TUO – Strojní fakulta - Aplikovaná mechanika

5 let zkušeností v Midas Civil a FEA

Specializace: 

 • Předem a dodatečně předpjaté konstrukce
 • Strukturální mechanika
 • Dynamika
 • Oblasti diskontinuit
 • Nelineární analýzy

Petra Topinková

Ing., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

2 roky stáže během studia u společnosti Dopravoprojekt Brno, a.s.

2,5 roku praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti Mott Macdonald CZ, spol. s.r.o.

3 roky zkušeností v Midas Civil

Specializace:

 • Rámové konstrukce
 • Ocelové lávky

Tomáš Oupic Svoboda

Ing., - VUT FAST, obor Konstrukce a dopravní stavby

Autorizovaný inženýr ČKAIT, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

3 roky praxe jako projektant/statik mostů ve společnosti PRIS spol. s r.o.

4 roky praxe jako statik mostů ve společnosti Stráský Hustý a partneři, s.r.o.

5 let zkušeností v midas Civil

Specializace: 

 • Předpjaté mosty a lávky
 • Spřažené konstrukce
 • Letmá betonáž
 • Letmá montáž

Spolupracujeme s externími experty

Ing. Petr Harazim - Valbek EU s.r.o.

Projektant mostů a inženýrských konstrukcí

Ing. Jan Šimon

Projektant mostů a inženýrských konstrukcí

Chcete si domluvit konzultaci s některým z našich expertů?