Webinář: Modelování spřažených mostů – 04. 05. 2022

Projektujete betonové mosty z prefabrikovaných dílců, které jsou na stavbě spřaženy se železobetonovou deskou? Chcete vědět, jak tyto konstrukce rychle a efektivně namodelovat a posoudit? Přihlašte se na webinář.

Návrh spřaženého mostu na II/443 u Otic

Na webináři ukážeme most přes řeku Hvozdnici, situovaný na silnici II/443 na obchvatu Otic, který projektovala Dopravoprojekt Ostrava a.s. Vysvětlíme, jak zvolit vhodný model pro správné vystihnutí chování spřaženého betonového mostu. Projdeme důležité body celého procesu modelování. Spočítáme konstrukci pomocí analýzy fázované výstavby a nakonec si posoudíme kritické řezy nosné konstrukce mostu. Pro posudky využijeme program IDEA StatiCa.

Obsah webináře:

  • Vhodný typ modelu nosné konstrukce
  • Efektivní nástroje pro modelování 
  • Nastavení fází výstavby mostu  
  • Dopravní a teplotní zatížení 
  • Posouzení v IDEA StatiCa  
předpínací kabely - výkres a midas Civil

Modelování mostů s fázemi výstavby v midas Civil

Program midas Civil nabízí komplexní řešení pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků. S programem midas Civil jste připraveni vytvářet návrhy vysoké kvality s mimořádnou efektivitou a přesností. Pomocí efektivního propojení s IDEA StatiCa posoudíte jakýkoliv betonový průřez - železobetonový, předem předpjatý, dodatečně předpjatý či spřažený. 

Pokud byste rádi viděli více z programu midas Civil v akci, máme pro vás záznam dalších dvou webinářů:

Prutový roštový model nosné konstrukce mostu

Projít si můžete také naše Centrum podpory, kde najdete návody spolu se vzorovými příklady v programu midas Civil.

Webinář se koná ve středu 4. 5. 2022, začínáme ve 13:00. 

Přihlašte se ještě dnes. 

Byl tento článek užitečný?