Spřažené ocelobetonové mosty a midas Civil

Statická analýza a návrh ocelobetonových spřažených mostů je poměrně složitá problematika. Výpočtový model musí postihnout komplexní působení, tedy fáze výstavby v rámci příčného řezu a po délce mostu, vlivy dotvarování a smršťování spřažené desky a rovněž vliv příčných trhlin v desce.

Co bude obsahem webináře?

• Specifika statické analýzy a návrhu spřažených ocelobetonových mostů

• Fázovaná výstavba v rámci průřezu a v rámci konstrukce jako celku

• Koncepce modelování a posouzení pomocí midas Civil

• Interpretace výsledků na fázovaném průřezu

V rámci webináře si ukážeme, jak efektivně využít midas Civil v procesu návrhu a posouzení spřaženého mostu - principy modelování pomocí fází výstavby, fázovaného průřezu, jak rozvrhnout výpočtový model pro jeho rychlou pozdější editaci a jak připravit a třídit vnitřní síly na jednotlivých částech průřezu, např. pro finální posouzení průřezu.

Webinář se koná v úterý 24. 10. 2023, začínáme ve 13:00. Přihlásit se můžete pomocí formuláře níže.

Byl tento článek užitečný?